Le phare
       
     
Le phare
       
     
Brazilia
       
     
Brazilia
       
     
Manoir des Clausonnes
       
     
Libeccio
       
     
Bamboo
       
     
Bamboo
       
     
Maroussia
       
     
Nalu
       
     
Nalu
       
     
Flowers
       
     
Flowers
       
     
La lumiere
       
     
La lumiere
       
     
Maryland
       
     
Maryland
       
     
Les 3 Filles
       
     
Les 3 Filles
       
     
Cayo
       
     
LA MASCARADE
       
     
Le phare
       
     
Le phare

Swimming pool

Credit: Jean Jacques Pangrazi

Le phare
       
     
Le phare

Swimming pool detail

Brazilia
       
     
Brazilia

Swimming pool
House by Oscar Niemeyer

Credit: Jean Jacques Pangrazi

Brazilia
       
     
Brazilia

Swimming pool close up
House by Oscar Niemeyer

Credit: Jean Jacques Pangrazi

Manoir des Clausonnes
       
     
Manoir des Clausonnes

Swimming pool

Libeccio
       
     
Libeccio

Swimming pool by night

Bamboo
       
     
Bamboo

Swimming pool

Bamboo
       
     
Bamboo

Swimming pool detail

Maroussia
       
     
Maroussia

Swimming pool with island

Nalu
       
     
Nalu

Swimming pool

Nalu
       
     
Nalu

Swimming pool by dusk

Flowers
       
     
Flowers

Swimming pool

Flowers
       
     
Flowers

Swimming pool above floral wall

La lumiere
       
     
La lumiere

Swimming pool

La lumiere
       
     
La lumiere

Swimming pool: fountain detail

Maryland
       
     
Maryland

Swimming pool

Maryland
       
     
Maryland

Swimming pool close up

Les 3 Filles
       
     
Les 3 Filles

Pergola near the first swimming pool

Les 3 Filles
       
     
Les 3 Filles

Swimming pool viewed from balcony

Cayo
       
     
Cayo

Swimming pool

LA MASCARADE
       
     
LA MASCARADE

Swimming pool

Credit: Jean Jacques Pangrazi